Inspelningar med etiketten ‘fred’

2 objekt

Julotta i Vasa, Settlementcentrum

Julotta i Settlementcentrum i Vasa 25.12.2016 kl 9.00. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Duettsång: Hans Ahlskog och Ola Österbacka. Beklagar snäv inzoomning i videofilmen. Texter: Jes 9:2–7; Hebr 1:1–6; Luk 2:1–20. Predikan: Det underbara barnet (Jes 9:6). Psalmer: 23; 15; svarssång mellan textläsningarna: Sionsharpan 10; 22; 26; Sionsharpan 15; 21. Predikan i ljudfilen. […]

Julpredikan i Biblion

Predikan vid julotta i Biblion 25.12.2014 av Ola Österbacka. Tema: Frid på jorden. – – – Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus! Låt oss be med den kära sångens ord: Julen nu åter är inne. Samla oss, Jesus, kring dig! Helga vårt hjärta och sinne, och till […]