Inspelningar med etiketten ’frukt’

5 objekt

Predikan 8 e Trefaldighet, Matt 7:15–21

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 11.8.2019. Predikotext: Matt 7:15–21. [Jesus sade:] 15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så […]

Predikan: Hör, om du har öron att höra med!

med

Predikan av David Åkerlund i Lepplax bykyrka på sexagesimasöndagen 24.2.2019. Text: Luk 8:4–15. 4 När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse: 5 ”En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades […]

Predikan på fjärde söndagen efter påsk

med

Øyvind Edvardsens predikan på fjärde söndagen efter påsk i Lepplax bykyrka 29.4.2018. Text: Joh 15:10–17, Älska varandra! Söndagens tema: I världen men inte av världen. Hela gudstjänsten finns som ljudfil (med statisk bild) på Youtube. Följ och dela!

Friluftsgudstjänst 21.7.2013

Gudstjänstinspelning från Lepplax, 8:e söndagen efter Trefaldighet 21.7.2013. Tema: Sanning och sken. Predikan och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Inspelning: David Åkerlund. Hela gudstjänsten som ljudfil: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130721_gudstjanst.mp3 Predikan som text på Forum Johanneum. Predikotext: Matt 7:15-21. Följ och dela!