Inspelningar med etiketten ‘fruktan’

2 objekt

Gudstjänst på påskdagen i Biblion

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på påskdagen 5.4.2015. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningen börjar tyvärr lite in i gudstjänsten. Predikan i mp3-filen, text: Matt 28:1–7, tema: Var inte rädd! Texter: Hos 6:1–3; 1 Kor 5:7–8; Mark 16:1–7. Psalmer: 95; 90; 98; 96; 99; Lova Herren 178.

Gudstjänst 6:e sönd. efter påsk

Gudstjänst 1.6.2014 i Biblion. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Den utlovade Hjälparen. Rörlig videobild kunde inte fås med. Texter: 1 Kung 19:8–15; 1 Petr 3:14–17; Joh 15:26–16:4. Psalmer: 114; 144; 110; Sionsharpan 67; SH 213; 535. Predikotext: Matt 10:24-31, tema: Var inte rädd för världen. Mp3-filen avser predikan.