Inspelningar med etiketten ‘goda gärningar’

5 objekt

Predikan på domsöndagen

med

Predikan av Ola Österbacka i domsöndagens gudstjänst i Lepplax bykkyrka 24.11.2013 kl 13. Tema: Yttersta domen. Utgångspunkt för predikan: Matt 25:31-46. Predikan i textform: Forum Johanneum.

Predikan, domsöndagen 22.11.2009

Gudstjänst på domsöndagen i Biblion, Vasa, 22.11.2009 med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Text: Matt 13:47-50 (24:36): Yttersta domen. Hotel Polaris, Pedersöre, och Biblion, Vasa. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full, drar man upp den på stranden och […]