Inspelningar med etiketten ‘grunden’

1 objekt

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst på åttonde söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa, 2.8.2009. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Ackompanjemanget är delvis inspelat i förväg, Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Text: Matt 7:22-29 (27:26). Tema: Sanning och sken. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn […]