Inspelningar med etiketten ‘Guds ord’

110 av 13 objekt

Gudstjänst på midfastosöndagen

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på midfastosöndagen 31.3.2019. Liturg: David Åkerlund, predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan, text: Ps 122. Texter: Jes 55:1–3; Rom 6:19–23; Joh 6:1–15. Psalmer: 176; 251:5–8; 204; 384:1–3; 384:4–5.

Guds ord i nådemedlen

med

“Skarpare än något tveeggat svärd”. Föredrag av Øyvind Edvardsen på bibeldag i Lepplax bykyrka 30.3.2019.Øyvind Edvardsens inledningsföredrag på bibeldag i Lepplax bykyrka 30.3.2019.

Predikan: Hör, om du har öron att höra med!

med

Predikan av David Åkerlund i Lepplax bykyrka på sexagesimasöndagen 24.2.2019. Text: Luk 8:4–15. 4 När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse: 5 “En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades […]

Predikan på pingstdagen: Joh 14:15-21

Predikan på pingstgudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, 20.5.2018 av Ola Österbacka. Joh 14:15–21: [Jesus sade:] 15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, […]

Gudstjänst på söndagen Sexagesima

med

Gudstjänst i Lepplax 19.2.2017, söndagen Sexagesima, tema: Guds ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Amos 8:11–12; 1 Kor 1:20–25 (även predikotext); Joh 4:31–38. Psalmer: 199:1–2; 157; 194; 202; 199:4–; 201. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/02/170219_gudstjanst.mp3

Predikan på kyndelsmässodagen i Lepplax

med

Predikan av Øyvind Edvardsen på kyndelsmässodagen 5.2.2017 i Lepplax bykyrka. Predikotext: 1 Tim 6:13–16. Hela gudstjänsten finns som mp3 här nedan. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 11:9–10; 1 Tim 6:13–16; Joh 1:16–18. Psalmer: 504; 148; 54; 198; 53; 268. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/02/170205_gudstjanst.mp3

Predikan och gudstjänst i Biblion 12:e sönd. efter Trefaldighet, Våra ord

Predikan i Biblion, Vasa, på 12:e söndagen efter Trefaldighet, den 14 augusti 2016. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Jes 29:18-19. Hela gudstjänsten som mp3-inspelning här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/08/160814_gudstjanst.mp3 Tema: Våra ord. Texter: Ps 71:16–20; 2 Kor 3:4–9; Mark 7:31–37. Psalmer: Sionsharpan 93; 148; 481; 187; 201; Sionsharpan 78 (För Herrens ord). Psalmernas melodi och texter.