Inspelningar med etiketten ‘Guds tio bud’

1 objekt

Gudstjänst 6:e sönd. efter Trefaldighet

Tema: Kärlekens lag. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre himmelske Far! Du har i din kärlek gett oss din heliga lag för att vi ska få veta din vilja. Lär oss att se att den är till vårt bästa, så att vi inte föraktar […]