Inspelningar med etiketten ‘gudstjänst’

110 av 19 objekt

Gudstjänst 14:e söndagen efter Trefaldighet i Biblion

med

Gudstjänst den 6 september 2015 i Biblion. Gudstjänstens tema: Tacksamhet. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 11:25-30. Altarmikrofonen var tyvärr ur funktion under senare delen av gudstjänsten. Texter: Ps 147:3–11; 2 Kor 9:8–15; Luk 17:11–19. Predikotext: Matt 11:25–30. Psalmer: 181; 286; 307; 187; 288; 287. Ljudfilen innehåller bara predikan.

Apostladagen i Biblion

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på apostladagen 5.7.2015, femte söndagen efter Trefaldighet, kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Lärjungaskapet. Texter: Hes 2:1-10; Apg 26:12–23; Luk 5:1–11. Psalmer: 423; 148; 194:1–6; 158:7-9; Sionsharpan 164; 534. – – – Bön: Herre Jesus, låt oss få lära känna dig och vem du är. Lär […]

Gudstjänst i allhelgonatid

med

Gudstjänst i allhelgonatid i Biblion, Vasa, 2.11.2014 med Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Kallelsens allvar. Inslag från Alla helgons dag både i texter, psalmer och predikan, som behandlar Salt och ljus, Matt 5:13-16. Predikan i mp3-filen. Predikan som text i Forum Johanneum.

Påskgudstjänst

med

Påskgudstjänst i Biblion, Vasa, 204.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Han är uppstånden. Predikotext: Joh 20:1-10. Mp3-filen avser predikan. Predikan som text.

Gudstjänst 18.8.2013

Gudstjänst på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa. Tema: Våra ord. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: 2 Kor 3:4-9. Mp3-filen innehåller endast predikan, videofilen hela gudstjänsten. Predikan kan också läsas som pdf och i Forum Johanneum.

Installationsgudstjänst 4.8.2013

Den 4 augusti 2013 förrättades installation av pastor Øyvind Edvardsen och därefter firades gudstjänst. Här finns hela installationsakten och gudstjänsten som video. Installationsakten och predikan finns också som skilda inspelningar. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningstekniker: Botvid Lindström.

Predikan och gudstjänst 9.6.2013

Gudstjänsten på andra söndagen efter Trefaldighet hölls i Biblion 9.6.2013 kl 18. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Fil 2:12–16. Hela gudstjänsten som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130609_gudstjanst.mp3 Texter: Ords 9:1–6, 10; Fil 2:12–16; Luk 14:16–24 Psalmer: SH 223, 145, 409, SH 445, 420, 539.  

Gudstjänst 2.6.2013

Gudstjänsten 2.6.2013 i Biblion, Vasa, firades med Trefaldighetssöndagens tema. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor Hans Ahlskog. Predikan över Joh 3:1-16 behandlade ämnet Den Treenige ger liv genom dopet och Ordet om den korsfäste. Som avslutning improviserade Hans Ahlskog över slutpsalmen, I denna ljuva sommartid. Predikan som text i Forum Johanneum.

Pingstgudstjänst 19.5.2013

Pingstgudstjänst i Lepplax bykyrka 19.5.2013 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 14:23–29. Hela gudstjänsten som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130519_gudstjanst.mp3 Predikan på Forum Johanneum.