Inspelningar med etiketten ‘helande’

3 objekt

Predikan på tacksägelsedagen, Joh 5:1–14

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka på tacksägelsedagen 13.9.2020 utifrån Joh 5:1–14. 1 Sedan kom en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2 Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har fem pelargångar, 3 och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. 5 Där […]

Predikan i Lepplax 12:e sönd. efter Trefaldighet, Mark 7:31–37

med

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 12:e söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Mark 7:31–37. 31 Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. 32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. […]