Inspelningar med etiketten ’Hesekiel’

2 objekt

Påskgudstjänst 31.3.2013

Gudstjänst på påskdagen 31.3.2013 i Biblion. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herren är uppstånden. Predikotext: Hes 37:1-5, 12-14. Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text i Forum Johanneum. 1 HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full […]

Profeten Hesekiel

Predikan på Logos årsfest 21.5.2009, Ola Österbacka. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 5:3) Vad har denna Jesu första saligprisning att göra med profeten Hesekiel? Guds dom över högmodet Den anger grundproblemet med judarna som Hesekiel riktade sig till. De trodde sig äga riket, för att de tillhörde det […]