Inspelningar med etiketten ‘himmelriket’

1 objekt

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på domsöndagen

med

Gudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Yttersta domen. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 13:47-50. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151122_gudstjanst.mp3