Inspelningar med etiketten ‘Hopsala byagård’

1 objekt

Gudstjänst i Kronoby på palmsöndagen 29.3.2015

Gudstjänst i Hopsala byagård, Kronoby, som inledning till bibeldag. Tema: Ärans konung på lidandets väg. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 40:9–11; Hebr 7:23–27; Joh 12:12–24. Predikotext: Joh 11:47–57, “En dog för alla”. Mp3-filen innehåller endast predikan. – – – Bön: O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig […]