Inspelningar med etiketten ‘inbjudan’

2 objekt

Gudstjänst på 2:a sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion 5.6.2016, andra söndagen efter Trefaldighet. Tema: Kallelsen till Guds rike. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 18:28–32,47; Fil 2:12–16; Luk 14:16–24. Predikotext: Jes 25:6–9, ämne: Guds festmåltid. Psalmer (finlandssvenska psalmboken): 535, 145, 409, 179, Sionsharpan 223 (Se, öppen står Guds fadersfamn) och Sionsharpan 464 (Nu är sommar i nord). Ljudfilen innehåller […]