Inspelningar med etiketten ‘jeremia’

1 objekt

Predikan tolfte söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka: Text: Jer 1:4-10 (26:05). 4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 6 Men jag svarade: “O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, […]