Inspelningar med etiketten ’Jesu återkomst’

2 objekt

Predikan: De yttersta tingen, Matt 24:1-14

med

Predikan av David Åkerlund i Lepplax bykyrka 4.11.2018 över Matt 24:1–14. 1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: ”Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas […]

Gudstjänst på söndagen före domsöndag

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka söndagen före domsöndag 13 november 2016 kl 13. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. I filen ovan finns endast predikan, nedan hela gudstjänsten. Tema: Vaka! Texter:  Texter: Jes 35:1–10; 2 Petr 3:8–13; Matt 25:1–13. Predikotext: 2 Petr 3:8–13. Psalmer: 409; 173; 567; 138; 576; 134. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/11/161113_gudstjanst.mp3 8 Men glöm inte detta, […]