Inspelningar med etiketten ‘Jesu namn’

3 objekt

Predikan på nyårsdagen

Predikan av Ola Österbacka i nyårsdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 1.1.2017 kl 13. Ämne: I Jesu namn. Text: Joh 14:12–14. Hela gudstjänsten finns i filen nedan. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 43:1–3; Hebr 13:8; Joh 14:12–14 (predikotext). Psalmer: 43; 144; 39; 257; 276; 44. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170101_gudstjanst.mp3

Gudstjänst på nyårsdagen 1.1.2016

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på nyårsdagen 1.1.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 55:1-9; Apg 4:8–12; Luk 2:21. Psalmer: 43:1-2; 43:3-6; 39; 40; 44; 415:4. Filen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160101_gudstjanst.mp3  

Nyårsbön

med

Nyårsbön i Biblion 31.12.2013. Liturg och predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Jes 43:1–3a (predikan från tiden 14:50). Predikan som text på Forum Johanneum.