Inspelningar med etiketten ‘Jesu rike’

1 objekt

Gudstjänst på palmsöndagen, Ärans konung på lidandets väg

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 20.3.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Tema: Ärans konung på lidandets väg. Texter: Jes 50:5–10; Fil 2:5–11; Joh 12:12–24 (även predikotext). Psalmer: 59; 73; 196; 77; 70 Gudstjänstordning för serie 2. Predikan, som har ämnet Jesu rike, finns separat i den här ljudfilen: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160320_oyvind.mp3