Inspelningar med etiketten ‘jesus är vinstocken’

3 objekt

Predikan i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 7.6.2020 över Joh 15:1–11. [Jesus säger:] 1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 3 Ni är redan nu rena […]

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

med

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen 15.6.2014. Tema: Den dolde Guden. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Joh 15:1-9, Vinstocken och grenarna. (Predikan finns i mp3-filen, som text i Forum Johanneum.) Videon är en statisk bild.

Jesus är vinstocken

med

Predikan av Stefan Hedkvist på bibelhelg i Biblion, Vasa, 17.3.2013. Johannes 15:1-9: 1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena […]