Inspelningar med etiketten ‘Jona’

1 objekt

21:a sönd. efter Trefaldighet

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 9.11.2014, 21:a sönd. efter Trefaldighet med temat Trons fäste. Predikotext: Matt 16:1–4. Hela högmässan som ljud i följande mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2014/141109_gudstjanst.mp3