Inspelningar med etiketten ‘kamp’

6 objekt

Predikan 3:e i fastan, Kampen mot mörkrets makter

med

David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på tredje söndagen i fastan, 24.3.2019. Text: Ef 5:1–9. 1 Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. 3 Men sexuell omoral och all […]

Predikan/gudstjänst 3 i fastan

med

Predikan av David Åkerlund vid gudstjänst på tredje söndagen i fastan i Settlementcentrum, Vasa. Predikotext: Luk 4:31–37. Tema: Kampen mot mörkrets makter. 31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. 33 I synagogan fanns en man […]

Gudstjänst andra söndagen i fastan

med

Gudstjänst på andra söndagen i fastan, 21.2.2016, i Lepplax bykyrka. Tema: Den kämpande tron. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 45:20-25; 2 Kor 6:1-10; Matt 15:21-28 (även predikotext). Psalmer: 555; Papper; Lbk 207; 363; 395. Gudstjänstordning för serie 2. Följande inspelning innehåller endast predikan, tema: Den kananeiska kvinnans tro: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160221_oyvind.mp3

Gudstjänst 2:a söndagen i fastan

Gudstjänst i Biblion, Vasa, andra söndagen i fastan 1.3.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den kämpande tron. Mp3-filen innehåller endast predikan. Texter: 3 Mos 20:6–8; Hebr 5:7–9; Matt 15:21–28. Predikan: Mark 9:17–29. Psalmer: 367, 145, 335, 161:6, 336, 268. – – – Bön: Käre Frälsare! Du som förbarmade dig över människor som inte kunde […]

Gudstjänst 19:e sönd. efter Trefaldighet

med

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Gudstjänstens tema: Tro och otro. Predikotext: Joh 7:40-42. Predikans tema: Andlig kamp. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: ”Han är verkligen Profeten.” Andra sade: ”Han är Messias”, och andra: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, […]

2:a sönd. efter Trefaldighet, 8.7.2011

SLT:s festgudstjänst i Evijärvi, predikan: Ola Österbacka. Text: Hebr 12:1-4. Tema: Kallelsen till Guds rike. 1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 2 Och låt […]