Inspelningar med etiketten ‘korsets dårskap’

1 objekt

Guds dårskap

med

Predikan i Lepplax bykyrka på Sexagesimasöndagen 23.2.2014. Predikan i text: http://forumjohanneum.blogspot.fi/2014/02/guds-darskap.html