Inspelningar med etiketten ‘kristen enhet’

2 objekt

Predikan 6. sönd. efter påsk; Kristen enhet

med

Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på sjätte söndagen efter påsk. Text: Joh 17:18–23. Hela gudstjänsten finns inspelad som ljud (oredigerad) på Youtube. [Jesus sade:] 18 [Far,] Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att också […]

Gudstjänst 6:e söndagen efter påsk

Gudstjänst i Biblion sjätte söndagen efter påsk, 17.5.2015. Tema: Den utlovade Hjälparen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 45:1–15; Ef 1:16–23; Joh 15:26–16:4. Predikotext: Joh 17:18–23. Ämne: Den kristna enheten. Psalmer: 106; 144; 110; 157; 167; Sionsharpan 70. – – – Bön: Käre Jesus, lär oss att förstå vad den rätta […]