Inspelningar med etiketten ‘Kristi lidande’

3 objekt

Långfredagens gudstjänst

med

Långfredagens gudstjänst i Lepplax bykyrka. Liturg: David Åkerlund, kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänsten avslutades med sång av en liten sånggrupp under ledning av Helga Dahlskog. Läsning från femte akten ur Kristi lidandes historia. Bön ur Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Gudstjänst på långfredagen

med

Gudstjänst på långfredagen i Lepplax bykyrka. Øyvind Edvardsen, kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 22:7–19; Luk 22:63–23:49 (läsning med psalmsång: 67), kort andakt. Psalmer: 60; 67; 65. Videofilen är sammanställd från videoinspelning med ljudet från videokameran medan ljudfilen är inspelad från mikrofoner.