Inspelningar med etiketten ‘lag och evangelium’

6 objekt

Predikan 18:e efter Trefaldighet, Matt 22:34-46

med

Øyvind Edvardsens predikan i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 20.10.2019 på 18:e söndagen efter Trefaldighet med temat Det viktigaste i livet. Hela gudstjänsten kan följas på Youtube. Liturg: Ola Österbacka. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. 35 En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: 36 ”Mästare, vilket […]

Predikan 2. efter trettondag: Rom 12:6-16

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, på andra söndagen efter trettondagen 20.1.2019. Predikotext: Rom 6:6–16. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, […]

Kyndelsmässodagens gudstjänst

med

Gudstjänst på Kyndelsmässodagen 2.2.2014 i Biblion. Predikant och liturg: Ola Österbacka, musiker: Hans Ahlskog. Tema: Guds uppenbarelse i Kristus. Predikan: Mose och Kristus, Joh 1:16-18. Videofilen innehåller hela gudstjänsten och mp3-filen endast predikan. Predikan som text på Forum Johanneum.

4:e sönd. efter Trefaldighet 17.7.2011

Tema: Lag och evangelium Bön: Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Prediktexten är från Rom 2:1–11: 1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du […]