Inspelningar med etiketten ‘lagens tre bruk’

4 objekt

Predikan över Matt 5:43–6:4, Vår nästa

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa, på 13:e söndagen efter Trefaldighet med temat Vår nästa. Predikotext: Matt 5:43–6:4. Hela gudstjänsten finns som video på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog. Jesus sade: 43 Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. 44 Jag säger er: Älska era […]

Gudstjänst på 6. s e Trefaldighet: Kärlekens lag

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 19.7.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 28:1–2,6–9; 1 Sam 15:13–26; Hebr 12:18–25; Matt 5:17–19 (även predikotext). Tema för predikan: Lagen. Hela gudstjänsten som ljudfil med stillbild på Youtube.

Predikan 4. s e Trefaldighet, Luk 6:36-42

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, på fjärde söndagen efter Trefaldighet 14.7.2019. Predikotext: Luk 6:36–42. Hela gudstjänsten finns som video på Youtube. 36 Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig. 37 Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. 38 Ge, så ska […]

Gudstjänst: Kärlekens lag

Gudstjänst på sjätte söndagen efter Trefaldighet i Biblion 3.7.2016. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Kärlekens lag. Predikan som video och ljudfil. Ljudfilen innehåller också predikotexten, Matt 5:20–26. Texter: Jes 32:15–18; Rom 12:17–21; Matt 5:20–26 (även predikotext). Psalmer: 408; 147; 460; 478; Sionsharpan 439; 539. Psalmernas melodi och texter. Den här ljudfilen innehåller hela gudstjänsten: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/07/160703_gudstjanst.mp3