Inspelningar med etiketten ‘långfredag’

6 objekt

Predikan på långfredagen

med

Predikan av David Åkerlund vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på långfredagen 30.3.2018. Predikotext: 1 Kor 2:1–8. Efter predikan läste predikanten en del av Johannes Bäcks bön i Främlingarnas hemliv. 1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig […]

Långfredagens gudstjänst

med

Långfredagens gudstjänst i Lepplax bykyrka. Liturg: David Åkerlund, kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänsten avslutades med sång av en liten sånggrupp under ledning av Helga Dahlskog. Läsning från femte akten ur Kristi lidandes historia. Bön ur Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Gudstjänst på långfredagen

med

Gudstjänst på långfredagen i Lepplax bykyrka. Øyvind Edvardsen, kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 22:7–19; Luk 22:63–23:49 (läsning med psalmsång: 67), kort andakt. Psalmer: 60; 67; 65. Videofilen är sammanställd från videoinspelning med ljudet från videokameran medan ljudfilen är inspelad från mikrofoner.

Gudstjänst på långfredagen i Lepplax bykyrka

med

Predikan i Lepplax bykyrka på långfredagen den 3 april 2015. Predikotext: Jes 53:4-9. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Psalmer: 67; 75; 65:1-3; 66; 74; 65:4-6. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150403_langfredagsgudstjanst.mp3

Långfredagsgudstjänst 29.3.2013

med

Ljudinspelning från gudstjänst i Lepplax bykyrka på långfredagen 29.3.2013 kl 11. Gudstjänstledare: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Läsning av femte akten ur Kristi lidandes historia i stället för predikan.