Inspelningar med etiketten ‘lidande’

7 objekt

Webbgudstjänst 6:e sönd e påsk

Webbgudstjänst med Ola Österbacka 24.5.2020. Tema: Den utlovade Hjälparen. Inspelad psalmsång från Lepplax bykyrka 19.5.2013, kantor Hans Ahlskog. Texter: 1 Kung 19:8–15, 18; 1 Pet 3:14–17; Matt 10:24–31. Tema för predikan: Den utlovade Hjälparen bereder för tjänst. Ljudfilen innehåller endast predikan.

Gudstjänst första söndagen efter påsk

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka första söndagen efter påsk, den 3 april 2016. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Texter: Job 19:25-27 (även predikotext); 1 Kor 15:1-10; Joh 20:19-31. Psalmer: 504; 144; 583; 194; 96; Lova Herren 477. Predikan som en separat mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160403_oyvind.mp3

Gudstjänst på fastlagssöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen den 7 februari 2016. Liturg och predikant: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds kärleks offerväg. Texter: Jer 8:4-9; 1 Kor 13; Luk 18:31-43 (även predikotext). Psalmer: 68:1-5; 148; 59; 204; 68:6-7; 268. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan (med predikotexten). Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160207_gudstjanst.mp3

Gudstjänst på långfredagen i Lepplax bykyrka

med

Predikan i Lepplax bykyrka på långfredagen den 3 april 2015. Predikotext: Jes 53:4-9. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Psalmer: 67; 75; 65:1-3; 66; 74; 65:4-6. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150403_langfredagsgudstjanst.mp3