Inspelningar med etiketten ’löfte’

6 objekt

Predikan 2:a sönd. efter Trefaldighet: Luk 1:5–25

med

Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka 30.6.2019. Predikotexten är en av evangelietexterna för Johannes Döparens dag, Luk 1:5–25. 5 På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. 6 Båda var rättfärdiga inför Gud och […]

Gudstjänst tolfte söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 23.8.2015, tolfte söndagen efter Trefaldighet med temat Våra ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 5 Mos 30:11–20; 1 Kor 2:6–16; Mark 7:31–37. Predikotext: Matt 7:31–37. Psalmer: 180; 145; Lbk 184; 476; 482; 481. Predikan finns som skild mp3-fil, tema för predikan: Gud håller vad han har lovat. http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150823_oyvind.mp3

Profeten Hesekiel

Predikan på Logos årsfest 21.5.2009, Ola Österbacka. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 5:3) Vad har denna Jesu första saligprisning att göra med profeten Hesekiel? Guds dom över högmodet Den anger grundproblemet med judarna som Hesekiel riktade sig till. De trodde sig äga riket, för att de tillhörde det […]