Inspelningar med etiketten ‘lovprisning’

2 objekt

Gudstjänst på CELC Europe 2016

Gudstjänst på svenska med Øyvind Edvardsen som liturg och Luke Wolfgramm som predikant. Predikan hölls på engelska. Se skild inspelning för videofil med predikan och svensk översättning som pdf. Vi beklagar att ljudkvaliteten är bristfällig och att videon börjar först med sista versen i ingångspsalmen. Gudstjänstens liturgi finns i pdf-fil. Nattvardens utdelning är bortklippt. Service […]

Predikan på CELC Europa 2016, Lepikko, Finland

Predikan på CELC Europa 2016, Finland, Lepikko (på engelska) av pastor Luke Wolfgramm. Svensk översättning som pdf. Predikotext: Jud v 24–25 (med anknytning till lovprisningen i Fader vår som var konferensens tema). Hela gudstjänsten finns i en separat inspelning. Sermon at CELC Europe 2016, Finland, Lepikko (in English) by pastor Luke Wolfgramm. Se a separate […]