Inspelningar med etiketten ‘lovsång’

2 objekt

Gudstjänst på Mikaelidagen 30.9.2012

med

Gudstjänst i Biblion på Mikaelidagen 30.9.2012. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: Matt 21:14-16. 14 På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. 15 När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet: “Hosianna, Davids son!”, blev de mycket upprörda 16 och frågade […]

Pingstdagen 12.6.2011

Tema: Den utlovade Hjälparen Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är från Joh 7:37–39: 37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall […]