Inspelningar med etiketten ‘makt’

1 objekt

Gudstjänst på 3:e sönd. i fastan i Lepplax bykyrka

med

Predikan av David Åkerlund på tredje söndagen i fastan i Lepplax bykyrka 8.3.2015. Hela gudstjänsten (https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150308_gudstjanst.mp3) https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150308_gudstjanst.mp3 Predikotext: Luk 4:31-37. 31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. 33 I synagogan fanns en man med en […]