Inspelningar med etiketten ‘martyrer’

2 objekt

Predikan på Alla helgons dag 5.11.2016

Predikan på Alla helgons dag i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 5.11.2016, över temat: Salig i förföljelsen, Ola Österbacka. Hela gudstjänsten som mp3-fil (psalmerna är avkortade): https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/11/161105_gudstjanst.mp3 Texter: Jes 25:6–9; Upp 7:9–17; Matt 5:1–12. Psalmer: 585:1–2; 568:9; 130; Sionsharpan 523; 423; 574.

Gudstjänst 9:e söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Biblion 17.8.2014, nionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: 2 Krön 1:7-12; Kol 4:2-6; Luk 16:1-9. Predikotext: Matt 10:16-22. Psalmer: 318; 149:5; 428; 478; 423; 161: 1, 3, 6. Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text: Forum Johanneum.