Inspelningar med etiketten ‘mikaelidag’

3 objekt

Predikan på Mikaelidagen, 2 Kung 6:14-17

Ola Österbackas predikan i familjegudstjänst på Mikalidagen i Settlementcentrum, Vasa. Under predikan sjöngs psalm 390, ack. Hans Ahlskog. Hela gudstjänsten finns på Youtube (oredigerad). Predikotext: 2 Kung 6:14–17 (avsnittet 8–17 lästes). Då sände han dit [till Dotan] hästar och vagnar och en stor här. De kom på natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt […]

Familjegudstjänst på Mikaelidagen

med

Familjegudstjänst i Lepplax bykyrka på Mikaelidagen 2.10.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 18:1–10. Endast predikan i följande ljudfil: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/10/161002_oyvind.mp3