Inspelningar med etiketten ‘mörker’

3 objekt

Gudstjänst 1:a sönd. efter trettondagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka första söndagen efter trettondagen 12.1.2020. Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Ps 73:23–28. (Länk till ljudfilen: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2020/01/200112_gudstjanst.mp3) Texter: Jes 61:1–3; Kol 2:10–15; Joh 1:29–34. Psalmer: 211:1–3; 144; 210; 196; 162:3; 211:4. 23 Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. 24 Du leder mig med ditt […]

Gudstjänst på 15:e söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst 13.9.2015 i Lepplax bykyrka med temat Den goda delen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudlänken gäller predikan över Matt 6:19–24 och ämnet Världens mörker och ljuset från Gud. Hela gudstjänsten som ljudfil här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150913_gudstjanst.mp3 Texter: 1 Kung 3:5–15; Fil 4:10–14; Matt 6:25–34. Psalmer: 363, 150, LBK 207, 195, 259, 381.

Julotta 25.12.2009

Julotta i Biblion, Vasa, 25.12.2009 med Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Jes 9:2–7; Luk 2:1–20. Psalmer: 29; 15; 22; 26; 103; 18. Predikotext:  Jes 9:2-7 (27:52). 2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. […]