Inspelningar med etiketten ‘nattvard’

3 objekt

Guds ord i nådemedlen

med

“Skarpare än något tveeggat svärd”. Föredrag av Øyvind Edvardsen på bibeldag i Lepplax bykyrka 30.3.2019.Øyvind Edvardsens inledningsföredrag på bibeldag i Lepplax bykyrka 30.3.2019.

Predikan/gudstjänst på midfastosöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på midfastosöndagen 11 mars 2018. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: 5 Mos 8:2–3; 2 Kor 2:14–17; Joh 6:48–57 (även predikotext). Psalmer: 206; 384; 203; 383; 395. 48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt mannat i öknen, och de dog. 50 Här […]

Högmässa 15:e sönd. efter Trefaldighet

På femtonde söndagen efter Trefaldighet, den 8 september 2013, hölls högmässa med nattvard i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen var predikant och liturg och Hans Ahlskog fungerade som kantor. För inspelningen svarade David Åkerlund. Temat för predikan var Nattvardens sakrament. Mpr-filen här ovan återger predikan. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130908_hogmassa.mp3 Predikan som text i […]