Inspelningar med etiketten ‘ondska’

4 objekt

Ondska och trygghet, Joh 17:9–17

med

Øyvind Edvardsens predikan vid gudstjänst i Lepplax 10.11.2019, 21:a söndagen efter Trefaldighet. Predikotexten är en förlängning av evangelietexten från Joh 17. Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube (tyvärr stördes inspelningen av knaster). 9 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är […]

Predikan på palmsöndagen: 2 Tess 3:1–5

Ola Österbackas predikan på gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 9 april 2017. Text: 2 Tess 3:1–5. Ämne: Skydd mot det onda. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170409_gudstjanst.mp3 Tema: Ärans kung på lidandets väg. Texter: Sak 9:9–10; 2 Tess 3:1–5; Joh 12:1–8. Psalmer: 79; 72; 85; 71; 407:5–8.

Julpredikan i Biblion

Predikan vid julotta i Biblion 25.12.2014 av Ola Österbacka. Tema: Frid på jorden. – – – Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus! Låt oss be med den kära sångens ord: Julen nu åter är inne. Samla oss, Jesus, kring dig! Helga vårt hjärta och sinne, och till […]

Söndagen efter jul

med

Gudstjänst på söndagen efter jul, 29.12.2013, i Biblion, Vasa. Tema: Guds barns trygghet. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: Luk 12:32. Predikan som text på Forum Johanneum.