Inspelningar med etiketten ‘ordinationsgudstjänst’

1 objekt

Ordinationsgudstjänst

I gudstjänsten som följde på prästvigningen i Lepplax bykyrka 25.3.2017 var pastor David Åkerlund liturg och predikan hölls av pastor Ola Österbacka. Kantor var Hans Ahlskog. Tema från Midfastosöndagen: Livets bröd. Ljudinspelningen omfattar endast predikan, som också finns som text i pdf-filen. Texter: 2 Kung 4:42–44; 1 Kor 10:1–12; Joh 6:24–36 (även predikotext). Tema för predikan: Ge […]