Inspelningar med etiketten ‘otro’

8 objekt

Predikan/gudstjänst på domsöndagen

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 26.11.2017. Tema: Yttersta domen. Predikant och liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan över Joh 5:22–29. Hela gudstjänsten nedan. Övriga texter: Mal 4:1–2, 1 Kor 15:22–28. Psalmer: 352; 145; 136; 257; 351; 135:8–9. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/11/171126_gudstjanst.mp3

Predikan/gudstjänst 19 e Trefaldighet, Tro och otro

med

Predikan vid gudstjänst i Lepplax bykyrka den 22 oktober 2017, 19:e söndagen efter Trefaldighet, av David Åkerlund. Text: Joh 9:24–38. 24 För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran ! Vi vet att den mannen är en syndare.” 25 Han svarade: ”Om han är […]

Predikan på Marie bebådelsedag i Biblion

Gudstjänst på Marie bebådelsedag i Biblion den 13 mars 2016. Inspelning finns som video och ljud/mp3 och dessutom i textform som pdf. Predikant: Ola Österbacka, predikotext: Luk 1:26-38. Tyvärr kunde vi inte publicera hela inspelningen av gudstjänsten som vi tänkt. Videoinspelningens ljud är ekande, medan ljudfilen har fullgott ljud.

Gudstjänst andra söndagen i fastan

med

Gudstjänst på andra söndagen i fastan, 21.2.2016, i Lepplax bykyrka. Tema: Den kämpande tron. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 45:20-25; 2 Kor 6:1-10; Matt 15:21-28 (även predikotext). Psalmer: 555; Papper; Lbk 207; 363; 395. Gudstjänstordning för serie 2. Följande inspelning innehåller endast predikan, tema: Den kananeiska kvinnans tro: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160221_oyvind.mp3

Predikan på 19:e söndagen efter Trefaldighet

med

Predikan i Lepplax bykyrka den 11 oktober 2015 av Øyvind Edvardsen. Söndagens tema: Tro och otro. –  –  – Predikotext: Joh 7:40-52: 40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: “Han måste vara Profeten.” 41 Andra sade: “Han är Messias”, men andra sade: “Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt […]

Gudstjänst 10:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 9.8.2015, tionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Besökelsetider. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 18:20-32; Hebr 3:12-19; Luk 19:41-47. Predikotext: Matt 11:20-24. Psalmer: 361; 145; 337; 202; 356; 395 Predikan som podcast: https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150809_oyvind.mp3

Gudstjänst 2:a söndagen i fastan

Gudstjänst i Biblion, Vasa, andra söndagen i fastan 1.3.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den kämpande tron. Mp3-filen innehåller endast predikan. Texter: 3 Mos 20:6–8; Hebr 5:7–9; Matt 15:21–28. Predikan: Mark 9:17–29. Psalmer: 367, 145, 335, 161:6, 336, 268. – – – Bön: Käre Frälsare! Du som förbarmade dig över människor som inte kunde […]