Inspelningar med etiketten ‘palmsöndag’

7 objekt

Predikan på palmsöndagen, Joh 12:1–8

Predikan av Øyvind Edvardsen på palmsöndagen 5.4.2020. Det var tänkt en gudstjänst från Lepplax bykyrka, men den inställdes pga förkylning. Text: Joh 12:1–8. Andakten inleds med att en grupp sjunger ”Gå till Golgata”, inspelat i Lepplax bykyrka på långfredagen 14.4.2017.

Predikan på palmsöndagen, Fil 2:5-11

med

Øyvind Edvardsens predikan på palmsöndagen 14.4.2019 i Lepplax bykyrka. Predikotext: Fil 2:5–11. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var: 6 Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, 7 utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre […]

Predikan på palmsöndagen: 2 Tess 3:1–5

Ola Österbackas predikan på gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 9 april 2017. Text: 2 Tess 3:1–5. Ämne: Skydd mot det onda. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170409_gudstjanst.mp3 Tema: Ärans kung på lidandets väg. Texter: Sak 9:9–10; 2 Tess 3:1–5; Joh 12:1–8. Psalmer: 79; 72; 85; 71; 407:5–8.

Gudstjänst på palmsöndagen, Ärans konung på lidandets väg

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på palmsöndagen 20.3.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Tema: Ärans konung på lidandets väg. Texter: Jes 50:5–10; Fil 2:5–11; Joh 12:12–24 (även predikotext). Psalmer: 59; 73; 196; 77; 70 Gudstjänstordning för serie 2. Predikan, som har ämnet Jesu rike, finns separat i den här ljudfilen: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160320_oyvind.mp3

Gudstjänst i Kronoby på palmsöndagen 29.3.2015

Gudstjänst i Hopsala byagård, Kronoby, som inledning till bibeldag. Tema: Ärans konung på lidandets väg. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 40:9–11; Hebr 7:23–27; Joh 12:12–24. Predikotext: Joh 11:47–57, “En dog för alla”. Mp3-filen innehåller endast predikan. – – – Bön: O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig […]

Dopgudstjänst 13.4.2014

med

Dopgudstjänst på palmsöndagen 13.4.2014 i Lepplax bykyrka. Under gudstjänsten döptes Ezra Matthew Hanson Ahlskog. Dopförrättare, liturg och predikant: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Under gudstjänsten följdes liturgiserie 2 med undantag för GT- och epistelläsningarna, där dopförrättningen lades in. Predikotext: Joh 12:1-8, tema: Att ära Jesus är aldrig för dyrt. Följande psalmer sjöngs: 79; 149; 211; […]