Inspelningar med etiketten ‘pietismen’

2 objekt

Pietismen, del 2

med

Den andra delen av Tor Jakob Weldes föredrag om pietismen, dess uppkomst, förtjänster och brister. Bibelhelg i Lepplax bykyrka 5.10.2013.

Pietismen, del 1

med

Den första delen av Tor Jakob Weldes föredrag om pietismen, dess uppkomst, förtjänster och brister. Bibelhelg i Lepplax bykyrka 5.10.2013. Videoinspelningen är en rekonstruktion från en videoinspelning, med förbättrat ljud, och med föreläsarens presentation.