Inspelningar med etiketten ‘pingst’

10 objekt

Gudstjänst på pingstdagen 2020

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på pingstdagen 31.5.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Jer 31:31–34; Apg 2:1–11; Joh 7:37–39 (även predikotext). Psalmer: 114; 144; 110; 111. Joh 7:37–39 (ljudfilen innehåller endast predikan): 37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till mig och […]

Predikan på pingstdagen i Lepplax

med

Predikan av Øyvind Edvardsen på pingstdagen 20.5.2018 i Lepplax bykyrka. Text: Joh 14:15–21. [Jesus sade:] 15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot […]

Predikan på pingstdagen: Joh 14:15-21

Predikan på pingstgudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, 20.5.2018 av Ola Österbacka. Joh 14:15–21: [Jesus sade:] 15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, […]

Pingstpredikan/gudstjänst 4.6.2017

med

Filen ovan är predikan vid gudstjänsten i Vasa, Settlementcentrum, på pingstdagen 4.6.2017 av David Åkerlund. Text: Apg 2:1–11. Nedan finns hela gudstjänsten som har temat Den Helige Andes utgjutande. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jer 31:31–34; Ef 2:17–22; Joh 7:37–39. Psalmer: 112; 144; 108; 111:1–5; 111:6–8; 110. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/06/170604_pingstgudstjanst.mp3

Pingstgudstjänst 15.5.2016 i Lepplax

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på pingstdagen 15.5.2016 med temat Den Helige Andes utgjutande. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Videofilen är sammanställd efteråt. Texter: Joel 2:28–32; Apg 2:1–11; Joh 14:23–29. Psalmer: 111:1–5; 144; 108; 478; 111:6–8; 574. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext Joh 14:23-29 och tema: Kristi frid.  

Pingstpredikan

med

Predikan vid pingstdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 8.6.2014 kl 18. Predikant: Øyvind Edvardsen. Text: Joh 7:37–39. Predikans tema: Strömmar av levande vatten.

Pingstgudstjänst 19.5.2013

Pingstgudstjänst i Lepplax bykyrka 19.5.2013 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 14:23–29. Hela gudstjänsten som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130519_gudstjanst.mp3 Predikan på Forum Johanneum.  

Pingstdagen 31.5.2009

Gudstjänst i Biblion på pingstdagen 31.5.2009. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Text: Apg 2:36-42 (26:50). Tema: Den Helige Andes utgjutande. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat […]