Inspelningar med etiketten ‘profetia’

110 av 12 objekt

Predikan 3. advent, Jes 45:1-7

Predikan av Ola Österbacka på tredje söndagen i advent, 17.12.2017, i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Text: Jes 45:1–7. 1 Så säger HERREN till sin smorde, till Koresh vars högra hand jag har fattat för att slå ner folken framför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom så att inga portar mer […]

Gudstjänst första sönd. i advent

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på första söndagen i advent  3.12.2017. Liturg: David Åkerlund, predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Se, din konung kommer! Texter: Jes 62:10–12; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Psalmer: 4; 144; 2; 1; 9; 7. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Luk 4:16–22. 16 Så kom han till Nasaret, där han hade […]

Predikan/gudstjänst i Lepplax bykyrka 3 i advent

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka tredje söndagen i advent, 11.12.2016. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herrens vägröjare. Texter: Jes 51:2–5; 2 Petr 1:19–21 (även predikotext); Matt 11:11–19. Psalmer: 14; 302; 198:5–7; 5; 3. Hela gudstjänsten finns i följande ljudfil: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161211_gudstjanst.mp3 Predikotext: 2 Petr 1:19–21: Så mycket fastare står nu det profetiska ordet […]

Predikan 8:e sönd. efter Trefaldighet

med

Øyvind Edvardsens predikan i gudstjänst på 8:e sönd. efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka 17 juli 2016. Predikotext: Matt 7:15–23. 15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från […]

Gudstjänst fjärde advent

Gudstjänst på fjärde söndagen i advent i Biblion, Vasa, 21.12.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herren är nära. Texter: Jer 23:1–8; 1 Petr 1:10–13; Joh 1:19–28. Psalmer: 2; 1; 14; 175; 302; 32. Predikans tema: Vittnesbörd om Jesus, text: Joh 5:31-39. Predikan i mp3-filen. – – – Nåd vare med er och frid […]

Gudstjänst på första advent

med

Gudstjänst i Biblion, Vasa, första advent 30.11.2014. Tema: Nådens ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 12:1–6; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Predikotext: Luk 4:16–22. Predikan i mp3-filen. Psalmer: 4; 144; 2; 1; 10; 9.

Kom och se!

med

Predikan på gudstjänst i Cafe Salteriet, Svedjehamn Björköby, på apostladagen 20.7.2014. Predikotext: Joh 1:45-51. Predikan som text i Forum Johanneum.