Inspelningar med etiketten ‘profetissa’

1 objekt

Gudstjänst söndagen efter jul, 30.12.2012

med

Predikant och liturg är Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Tema: Guds barns trygghet. Predikotexten är från Luk 2:33-40: Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett […]