Inspelningar med etiketten ‘prövningar’

2 objekt

Gudstjänst i Biblion 2:a sönd. efter Trefaldighet

Predikan i Biblion, Vasa, på andra söndagen efter Trefaldighet. Predikant: Ola Österbacka. Text: Jak 1:2–8, ämne: Uppmuntran på trons väg. – – – Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, […]