Inspelningar med etiketten ‘rädsla’

2 objekt

Gudstjänst på påskdagen i Biblion

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på påskdagen 5.4.2015. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningen börjar tyvärr lite in i gudstjänsten. Predikan i mp3-filen, text: Matt 28:1–7, tema: Var inte rädd! Texter: Hos 6:1–3; 1 Kor 5:7–8; Mark 16:1–7. Psalmer: 95; 90; 98; 96; 99; Lova Herren 178.