Inspelningar med etiketten ‘rikedom’

4 objekt

Gudstjänst 1:a sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänstens tema: Förgängliga och oförgängliga skatter. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: 1 Tim 6:6–12: 6 Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. 7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8 Har vi mat […]

1:a sönd. efter Trefaldighet 26.6.2011

Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Bön: Herre Jesus, du har sagt att det inte hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Ge oss nåd att finna de himmelska skatter som är det enda som har något […]

Gudstjänst 18:e söndagen efter Trefaldighet 11.10.2009

Gudstjänst på 18:e söndagen efter Trefaldighet 11.10.2009 med Ola Österbacka och Hans Ahlskog, kantor. Tema: Det viktigaste i livet. Ljudfilen innehåller endast predikan. Text: Rut 1:15-18 (28:14). 15 Noomi sade då: “Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska.” 16 Men Rut […]