Inspelningar med etiketten ‘Seth Erlandsson’

3 objekt

Israels tjänaruppdrag

med

Föredrag vid bibelhelg i Lepplax bykyrka den 12 november 2011 av Seth Erlandsson. Del 2 i en serie om Israel. Del 1: Sinaiförbundet Del 2: Israels tjänaruppdrag Del 3: Nytt vin i nya säckar

Sinaiförbundet

med

Föredrag av teol.dr Seth Erlandsson i Lepplax bykyrka 12.11.2011. Del 1 av tre föredrag om Israel. Del 2: Israels tjänaruppdrag Del 3: Nytt vin i nya säckar