Inspelningar med etiketten ‘Sexagesima’

1 objekt

Gudstjänst på söndagen Sexagesima

med

Gudstjänst i Lepplax 19.2.2017, söndagen Sexagesima, tema: Guds ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Amos 8:11–12; 1 Kor 1:20–25 (även predikotext); Joh 4:31–38. Psalmer: 199:1–2; 157; 194; 202; 199:4–; 201. Ljudfilen ovan innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/02/170219_gudstjanst.mp3