Inspelningar med etiketten ‘självhävdelse’

1 objekt

Gudstjänst på fastlagssöndagen, Biblion 15.2.2015

Gudstjänst på fastlagssöndagen i Biblion 15.2.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Guds kärleks offerväg. Psalmer: 59; 149:5; 480; 275; SH 161; SH 437. Predikan som skild mp3-fil här (https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_ola.mp3): https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150215_ola.mp3 Predikotext: Mark 10:35–45 Bön: Käre Jesus! Låt oss se vår rätta plats inför dig och hur du vill att vi ska tjäna dig, men […]