Inspelningar med etiketten ‘skatter’

1 objekt

Gudstjänst 15:e sönd. efter Trefaldighet, 16.9.2012

med

Gudstjänst med temat Den goda delen. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: Matt 6:19-24. 19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty […]